Det er let at få vurderet din erstatningssag hos Hviid advokater

By:

Online via http://trafikuheld-erstatning.dk/ kan du udfylde en formular med en række oplysninger og på den måde let, hurtigt og gratis kan få vurderet dine muligheder for at få erstatning i forbindelse med personskader som følge af et færdelsuheld. Du skal naturligvis give oplysninger om hvordan uheldet er sket, om hvilken personskade du har fået, og om skaden er anmeldt til en ansvarsforsikring samt en række andre detaljer. Du får hurtigt svar, og hvis Hviid advokater vurderer, at de kan hjælpe med erstatning, tilbydes at føre en sag efter princippet om no cure-no pay. Får du ingen erstatning, så får du heller ingen faktura.

Der sker, ifølge Danmarks Statistik, årligt omkring 6.000 færdselsuheld i Danmark, hvor der er personskade. Meget ofte har de involveret ret til at få forskellige former for erstatning og godtgørelse. Hos Hviid advokater er Anne Hviid erstatningsadvokat med meget stor erfaring i alt føre erstatningssager, og opnå de bedst mulige resultater for kunderne. Et af specialeområderne hos Anne Hviid er erstatning efter piskesmæld. For piskesmæld, også kaldet whiplash, er nemlig en af de mest almindelige personskader i forbindelse med trafikuheld. Faktisk er der årligt mellem 4.000 og 5.000 tilfælde af piskesmæld i Danmark. Rigtig mange af disse er at mere eller mindre invaliderende karakter. Erfaringen hos Hviid advokater sikrer kunden den størst mulige erstatning.

Også erstatning ved soloulykker

Det er ret ofte, at du har ret til erstatning i forbindelse med skader fra en trafikulykke. Som regel kan du få erstatning fra både en eventuel modparts forsikringsselskab og også dit eget. Også selvom du selv har helt eller delvis skyld i uheldet har du fortsat muligheder for at få erstatning. Indenfor erstatningsretten gælder der regler om et såkaldt objektivt ansvar i forbindelse med trafikulykker. Dette medfører, at modpartens forsikringsselskab som udgangspunkt skal betale erstatning til dig selv om den anden billist ikke har gjort noget forkert. Er der tale om en soloulykke kan du få erstatning, såfremt du selv har tegnet en ulykkesforsikring eller har tegnet en såkaldt førerpladsdæking i tilknytning til bilens kaskoforsikringen.

Hvad gælder for cyklister og fodgængere?

Hvis man som cyklist eller fodgænger bliver skadet af en bil, er der naturligvis i langt de fleste tilfælde mulighed for at få erstatning. Som udgangspunkt er det bilens ansvarsforsikring, der skal betale dig erstatning på samme vilkår som ved et trafikuheld, hvor to biler kører sammen. Men der kan være tvivlstilfælde. Også dette område er det eksperter i hos Hviid advokater. Generelt er du altid velkommen til at kontakte advokaterne og få en vurdering af dine muligheder for erstatning og der arbejdes altid ud fra princippet om no cure – no pay”.

Posted in: Uncategorized